PERSONVERNERKLÆRING

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vektor Consulting AS behandler personopplysninger som arbeidsgiver, leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.vektorconsulting.no.

Personvern er viktig i Vektor Consulting sine leveranser og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen forteller hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Vektor Consulting AS (orgnr. 928 335 879) ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

1. Kunde- og leverandøropplysninger

Vektor Consulting behandler personopplysninger om kunder og leverandører. Behandlingen av personopplysninger er basert på interesseavveiing. Vi har behov for å holde kontakt med våre kunder og leverandører for å følge opp tilbud, bestillinger og leveranser. Dette er en berettiget interesse. Den kontakten blir effektiv bare ved å kontakte enkeltpersoner direkte. Behandling er derfor nødvendig.

Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

2. Markedsføring

Vektor Consulting behandler personopplysninger i markedsføringsøyemed. Dersom du melder deg på vårt nyhetsbrev behandler vi personopplysninger som f.eks navn og epost-adresse. Vi har en databehandleravtale med Make AS, som behandler personopplysninger på vegne av Vektor Consulting. Make AS er et norsk selskap. Du kan lese hvordan Make AS behandler dataene her. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for oppbevaring av dine personopplysninger ved å melde deg av nyhetsbrevet i bunn av e-posten du mottar fra oss. Vi vil da slette all informasjon om deg.

Behandlingsgrunnlag: Samtykke

3. Personaladministrasjon

Ansatte

Vektor Consulting behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå. Behandling av opplysninger er i hovedsak rettslige forpliktelser. Noe av behandlingen er basert også på interesseavveiing. Det er ikke mulig å ha tilgang til opplysningene på annen måte enn å lagre opplysningene. Behandling er derfor nødvendig.

Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt hos Vektor Consulting og oppbevares i et HR-system som sikrer konfidensialiteten til personopplysningene.

Tidligere ansatte

Behandlingen av de fleste av personopplysningene er basert på interesseavveining. Det kan oppstå behov for å dokumentere personalforhold også etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Dette kan for eksempel gjelde dokumentasjon på at vi som arbeidsgiver har oppfylt våre forpliktelser etter lovgivning eller arbeidsavtalen. Dette er en berettiget interesse. Det er ikke mulig å ha tilgang til opplysningene på annen måte. Behandling er derfor nødvendig.

Behandlingen går ut på å lagre opplysningene i inntil tolv måneder. Opplysninger om at den ansatte har vært ansatt, varighet av arbeidsforholdet og arbeidsoppgaver kan vi lagre lenger. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre uten at den tidligere ansatte ber om det, for eksempel i forbindelse med vurdering av ansettelse hos ny arbeidsgiver.

Jobbsøkere​

Vektor Consulting har behov for å behandle personopplysninger om jobbsøkere. Det er ikke mulig å vurdere en søknad uten å behandle slike opplysninger og behandlingen er derfor basert på interesseavveining.​

Vanlige opplysninger er navn, utdanning, arbeidserfaring, referansepersoner mv (CV). Vi bruker ikke opplysningene til noe annet enn å vurdere søknaden og gir ikke opplysningene til andre. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet senest 6 måneder etter at vedkommende søkte på stilling hos Vektor Consulting, med mindre vedkommende blir ansatt. Utover dette må jobbsøker gi sitt samtykke om de fortsatt ønsker at vi beholder opplysningene i vår database.​

Dersom du søker på jobb hos oss godtar du at vi benytter vår nettsideleverandør Webflow til å motta og behandle dataene. Vi har en egen databehandleravtale med Webflow. Les mer om hvordan Webflow behandler personopplysninger her.

Behandlingsgrunnlag er berettiget interesse.​

4. Andre kontaktpersoner​

Behandling av personopplysninger er basert på interesseavveining. Vi har behov for å ha kontakt med offentlige myndigheter, for eksempel NAV og tilsynsmyndigheter i forbindelse med offentligrettslige forhold der vi kan ha forpliktelser og rettigheter. Dette er en berettiget interesse. I en del tilfeller vil kommunikasjonen bare kunne være effektiv hvis vi kan kontakte enkeltpersoner direkte. Behandling er derfor nødvendig.​

Vi lagrer navn og kontaktdetaljer og bruker opplysningene til å kontakte personens arbeidsgiver. Opplysningene er knyttet til kontaktpersonens arbeidsgivers virksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen.​

Behandlingsgrunnlag er berettiget interesse.​

5. Besøkende på selskapets nettside​ / Informasjonskapsler

På nettsidene våre www.vektorconsulting.no bruker vi informasjonskapsler. Du kan velge å avstå fra dette ved å stille inn nettleseren din. I tillegg kan du når som helst endre samtykkene dine i "kjeksen" du ser nede i venstre hjørne, fra vår integrasjon Cookie Information. De til enhver tid gjeldende informasjonskapslene vil være tilgjengelig i denne applikasjonen. Per 10.februar 2022 har vi installert disse informasjonskapslene:

Google Analytics: Vi bruker cookies fra Google (Google Analytics) for statistikk og optimalisering av nettsiden. Les mer om Cookies fra Google her.

Facebook: Pixelen fra Facebook brukes til å samle informasjon om brukerne og aktiviteten på nettsiden vår. Informasjonen brukes til å analysere brukeratferd og levere målrettet annonsering. Les mer om pikselen fra Facebook her.

Du kan når som helst se gjennom innstillingene dine for Facebook-annonser og oppdatere preferansene sine fra denne siden.

Cookie Information: Vår leverandør av informasjonskapsel-administrering. Les mer om hvordan Cookie Information bruker informasjonskapsler her.

DINE RETTIGHETER​

Vektor Consulting sin behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV.​

Innsyn​

Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger Vektor Consulting foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.​

Dersom du er registrert i Vektor Consulting sine systemer, har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.​

Retting og sletting​

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.​

Vektor Consulting sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for.​

KONTAKTINFORMASJON​

Telefon: +47 909 19 399​

E-post: post@vektorconsulting.no​