Operativ støtte til realisering

Operativ støtte til realisering

Verdiskaping gjennom varig endring

Å skape varige endringer krever en fokusert, kraftfull og systematisk tilnærming til implementering. Vektor Consulting kan bistå med rask etablering og drift av en midlertidig prosjekt- og programorganisasjon, bemannet av oppdragsgivers egne ressurser og støttet av våre erfarne konsulenter.

VÅRE TJENESTER

Etablering og drift av prosjekt- og programorganisasjoner, inkludert design og rask etablering, riktig bemanning og kompetent ledelse
Resultatstyring, inkludert verktøy for løpende måling og oppfølging av arbeidsstrømmer og metodikk for håndtering av risiko og avvik
Bistand og lederstøtte til strategiimplementering, organisasjonsendringer og endringsledelse
Meget erfarne konsulenter i implementeringsprosesser som er vant med å jobbe enten som stabsstøtte eller som integrert del av operativ ledelse

Å skape varige endringer krever en fokusert, kraftfull og systematisk tilnærming til implementering. Vektor Consulting kan bistå med rask etablering og drift av en midlertidig prosjekt- og programorganisasjon, bemannet av oppdragsgivers egne ressurser og støttet av våre erfarne konsulenter.

Å skape varige endringer krever en fokusert, kraftfull og systematisk tilnærming til implementering. Vektor Consulting kan bistå med rask etablering og drift av en midlertidig prosjekt- og programorganisasjon, bemannet av oppdragsgivers egne ressurser og støttet av våre erfarne konsulenter.

Operativ støtte til realisering
Operativ støtte til realisering
Operativ støtte til realisering
Operativ støtte til realisering
Operativ støtte til realisering