Planverk og strategier

Planverk og strategier

Etabler målbildet og legg en solid plan

I Vektor Consulting har vi tung erfaring med strategiutvikling, både som rådgivere og fra topplederstillinger i norsk næringsliv. Vi utvikler scenarier for å visualisere mulighetsrommet, benytter etablert metodikk for å kartlegge de operasjonelle og finansielle konsekvensene av ulike strategiske valg og omsetter målbildene til konkrete planer.

VÅRE TJENESTER

Støtte til utvikling av visjon, misjon og verdier
Fasilitering av scenariobasert strategiutviklingsprosess
Utforming av forretningsstrategi, vekststrategi, markedsstrategi, digitaliseringsstrategi, handlingsplaner, og bistand til prioritering

I Vektor Consulting har vi tung erfaring med strategiutvikling, både som rådgivere og fra topplederstillinger i norsk næringsliv. Vi utvikler scenarier for å visualisere mulighetsrommet, benytter etablert metodikk for å kartlegge de operasjonelle og finansielle konsekvensene av ulike strategiske valg og omsetter målbildene til konkrete planer.

I Vektor Consulting har vi tung erfaring med strategiutvikling, både som rådgivere og fra topplederstillinger i norsk næringsliv. Vi utvikler scenarier for å visualisere mulighetsrommet, benytter etablert metodikk for å kartlegge de operasjonelle og finansielle konsekvensene av ulike strategiske valg og omsetter målbildene til konkrete planer.

Planverk og strategier
Planverk og strategier
Planverk og strategier
Planverk og strategier
Planverk og strategier